Brahmačarja & Aparigraha

S posledními dny února se rozloučím také s jógovými pravidly (jama), která nám dělala společnost v období zimních měsíců. Díky nim jsme se podívali do svého nitra a třeba si tam i uklidili pro nadcházející jaro. Závěrečná témata nežádostivosti (brahmačarja, 4. jama) a neulpívání (aparigraha, 5. jama) jsou propojena v jednom příspěvku, protože spolu úzce souvisí. Žádostivost lze v podmínkách jógové filozofie chápat jako touhu po vlastnění a shromažďování statků. Patří sem však i materiální sklony k blízkému okolí a s tím spojená žárlivost. Proč vlastně toužíme vlastnit? Často v hmotných věcech hledáme útěchu, štěstí, radost nebo potěšení. Schováváme za ně prázdné místo ve svém nitru, jež se snažíme zaplnit. Podobně to je i s vlastnickými touhami k jiným bytostem a potřebu tyto lidi 'ovládat' a 'řídit' jejich kroky. Jednání tímto směrem ukazuje na vnitřní obavu, že o ně přijdeme, ačkoliv nás to neomlouvá, abychom je k sobě manipulací a citovým vydíráním různého stupně poutali. Pokud navíc nejsou ochotni chovat se, jak si přejeme, vzrůstá v nás pocit nejistoty, zranění a ublížení. Nositelem našeho štěstí však nejsou oni, ale my sami. Čím dříve se pokusíme rozklíčovat, co nás ve skutečnosti k majetnickým sklonům vede, tím dříve můžeme začít pracovat na nápravě. Nebývá to vůbec jednoduché, už jen proto, že pocity vnitřní prázdnoty mívají často počátky už v raném dětství.
Ruku v ruce s nežádostivostí jde téma nelpění. Za lpěním bývá mnohdy především hra ega a strachu.Typickým příkladem je tzv. zásadovost, kdy lpíme na dodržování určitých pravidel, které jsme sami vyhodnotily, jako správná, aniž bychom vzali ohled na situaci, podmínky, které jsou proměnlivým faktorem. Uhnutím z vytyčených pravidel, je krok do oceánu nejistoty a potenciální změny k lepšímu. Nutná je však odvaha vystoupit z komfortní zóny a nebát se něco změnit, co se třeba na první pohled nemusí jevit jako lehká záležitost, i když rozhodnutí bývá nejtěžší. Lpět však můžeme v podstatě na čemkoliv.. na věcech, na práci, sociálním postavení, na póze/image, kterou si budujeme a nastavujeme okolí apod. Exkurze do našeho nitra a snaha odpoutat se od pomíjivého štěstí z vnějších statků, umožňuje přizpůsobit se dnešnímu proměnlivému světu kolem nás bez zbytečného zármutku a zklamání.