Příspěvky

Obrázek
Stres se stal každodenní součástí našeho života, tak jsme si na něj zvykly, že už jej ani nevnímáme. V dnešní společnosti, silně orientované na výkon, jsme se naučili být pořád v běhu a aktivně odpočívat (sportem, prací). Úplně jsme zapomněli relaxovat v klidu, abychom tu neustálou aktivitu vykompenzovali a tělo uvedli zpět do harmonie. Považujeme za ztrátu času si jen tak sednout, zavřít oči a soustředit se na správné dýchání, ačkoliv se jedná o nejlevnější a nejdostupnější lék pro unavené a stresované tělo i duši. Při dlouhodobém působení stresu na lidský organismus, má prokazatelně negativní vliv; od zhoršení kvality spánku (každý jsme se asi setkal s počítáním oveček minimálně do nekonečna a spánek nikde), přes ubývající energii a trpělivost, až ke zdravotním problémům závažnějšího charakteru. Pojďte to tentokrát zkusit jinak..

V pořadí už třetí cyklus kurzu jógy proti stresu, nebude ochuzen o pořádnou dávku odpočinku, správného dýchaní a pozic protahujících nejen tělo, ale i duši.…

Brahmačarja & Aparigraha

Obrázek
S posledními dny února se rozloučím také s jógovými pravidly (jama), která nám dělala společnost v období zimních měsíců. Díky nim jsme se podívali do svého nitra a třeba si tam i uklidili pro nadcházející jaro. Závěrečná témata nežádostivosti (brahmačarja, 4. jama) a neulpívání (aparigraha, 5. jama) jsou propojena v jednom příspěvku, protože spolu úzce souvisí. Žádostivost lze v podmínkách jógové filozofie chápat jako touhu po vlastnění a shromažďování statků. Patří sem však i materiální sklony k blízkému okolí a s tím spojená žárlivost. Proč vlastně toužíme vlastnit? Často v hmotných věcech hledáme útěchu, štěstí, radost nebo potěšení. Schováváme za ně prázdné místo ve svém nitru, jež se snažíme zaplnit. Podobně to je i s vlastnickými touhami k jiným bytostem a potřebu tyto lidi 'ovládat' a 'řídit' jejich kroky. Jednání tímto směrem ukazuje na vnitřní obavu, že o ně přijdeme, ačkoliv nás to neomlouvá, abychom je k sobě manipulací a citovým vydíráním různého stupně po…

Sankalpa - aneb proč je důležité si umět přát

Obrázek
Dneska okolo 16:53 vrcholí úplněk ve znamení Panny, který s sebou nese i tendence ke zvýšené sebekritice a pocitům selhání. Zkuste energii úplňku nepoužít proti sobě, ale pro sebe.. Umíte si přát? Přání hází pomyslné klacky pod nohy fakt v dnešní době typického složitého rozumového uvažování, kde pro něco takového není místo. Kritiky by však mohla překvapit skutečnost, že se ve své podstatě vůbec nejedná o slepou víru, ale o velice racionální přístup ke svým touhám.
Tak jako je dokázané a ověřené, že stres a negativní postoj k životu nepříznivě působí na lidský organismus, lze usuzovat, že optimistický přístup a celkové pozitivní naladění, bude mít vliv zcela opačný. Sankalpa je jemná forma pozitivní autosugesce, která prostřednictvím vhodně formulovaného přání působí na naše podvědomí. To přijímá impulzy a vytváří podmínky pro realizaci našich tužeb. Důležité je však mít na paměti, že dané přání by nemělo být v rovině patologické touhy, jejíž splnění je podmíněno vše v přítomnosti. …